Google+ Badge

Jumat, 27 Februari 2015

01 (ahad)Bismillahirahmannirahim
Dengan menyebut nama allah yang maha pengasih,Maha penyayang ,segala puji hanya milik allah ,tuhan semesta alam,maha pengasih lagi maha penyayang,yang menguasahi hari pembalasan.ahnya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan.tunjukanlah kami jalan yang lurus ,yaitu jalan mereka yang telah Engkau anugerahi mereka nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat.
            Ya Allah, curahkanlah shalaewat atas nabi muhammad. Ya Allah, curahkanlah shalawat dan salam atas beliau,setiap kali engkau dan para pezikir mengingatnya,dan setiap kali orang-orang lalai mengabaikan zikir_Mu dan tidak mengingat beliau SAW
            Ya Allah , sungguh aku bermohon pada_Mu,bahwa aku benar-benar bersaksi bahwa Engkau adalah Allah tiada tuhan selain Engkau,Maha Esa,tempat bergantung segalah sesuatu,tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tiada sesuatu pun yang setara dengan_Mu.
            Ya Allah, sungguh aku bermohon pada_Mu ,bahwa bagi-Mulah  segala puji, tiada tuhan selain Engkau satu-satunya,tiada sekutu bagi­_Mu , Engkau Maha penyayang ,Maha pemberi anugerah,pencipta Langit dan bumi tanpa meniru.
            Wahai Dzat yang Maha hidup dan terus menerus mengurus (makhluk_Nya),Wahai Dzat pemilik keagungan dan kemulianaan.Wahai tuhan kami dan tuhan segala sesuatu,Tuhan yang Maha Esa ,tiada tuhan selai Engkau. Dan tuhan kalian adalah tuhan yang satu.tiada tuhan yang selain Dian yang maha pengsaih lagi maha penyayang.Alif lam Mim, Allah tiada tuhan selain dia yang Maha Hidup dan mengurusi (makhluk_Nya).Kepada_Mu sajalah aku memohon pertolongan.
            Ya Allah, aku benar-benar mengeluhkan kepada_Mu lemahnya kekuatanku,sedikitnya tipu dayaku,hinanya diriku dimata orang (lain).Wahai Dzat yang Maha Pengasih di antara semua yang pengasih ,Engkau adalah tuhan kaum lemah dan tertindas.
            Engkau adalah tuhanku. Kepada siapakah engkau akan serahkan penanganan urusan diriku? Kepada orang asing yang memandangku dengan bermuka masam? Ataukah kepada musuh yang engkau buat dia menguasaiku ? jika tidak ada kemurkaan_Mu  yang menimpa diriku,maka aku takkan mempedulikan (kemurkaan makhluk)
            Namun, anugerah keamanan dan keselamatan dari_Mu adalah yang sangat membuatku merasa tentram dan lapang.dengan perantara nur wajah_Mu yang menerangi segala kegelapan,dan yang karenanya seluruh persoalan dunia dan akhirat menjadi baik,aku berlindung kepada _Mu dari turunnya amarah dan murka_Mu padaku.
            Kepda_Mu sajalah aku memohon ampunan, sehingga engkau ridha padaku.tiada daya ataupun upaya kecuali dengan pertolongan_Mu.Maha suci Allah yang Maha Agung.Wahai Dzat yang Maha hidup lagi terus menerus yang mengurusi makhluk_Nya.kepada_Mu lah aku memeohon pertolongan_Mu,perbaikilah seluruh persoalan yang kuhadapi dan janganlah engkau serahkan kepadaku penanganan urusan diriku meski sekejap matapun.
Wahai Dzat yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurusi makhluk_Nya ,wahai yang hidup ketika tak ada satupun makhluk yang hidup,wahai yang Maha menghidupkan dan mematikan.wahai Dzat pemilik keagungan dan kemuliaan.
Dengan nama Allah yang Maha pengasih ,Maha penyayang, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, Maha pengasih lagi Maha penyayang, yang menguasahi hari pembalasan.Hanya kepada_Mulah kami menyemba dan hanya kepada_Mulah kami memohon pertolongan.Tunjukanlah kami jalan yang lurus,yaitu jalan mereka yang telah engkau anugerahi mereka nikmat,bukan (jalan)mmereka yang di murkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat.
Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Allah tiada tuhan selain Dia ,yang Maha hidup lagi terus menerus mengurusi (Makhluk_Nya),Alif Lam Mim Shad,Alif Lam Ra’, Alif Lam Ra’,Alif Lam Ra’,Alif Lam Ra’,Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba_Nya di waktu malam.
Katakanlah, Ya Allah ,wahai pemilik kerajaan   (alam semesta), Engkau anugerahi kerajaan kepaada orang yang kau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang kau kehendaki ,engkau juga memuliakan siapa yang kau kehendaki.di tangan_Mulah saja segala kebijakan.Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah ,aku menyeru_Mu dengan nama_Mu Allah dan dengan nama_Mu Ar Rahman dan dengan nama_Mu Al Barr Ar Rahim.Aku menyeru_Mu dengan Nama-nama_Mu yang paling baik,yang kuketahui maupun yang tak kuketahui.Kumohon,ampunilah aku,rahmatilah aku.Aku mohon kepada_Mu dengan asma_Mu yang agung maha agung ,besar dan Maha Besar yang apabia seseorang hamba berdoa degan (perantara)nya,Kau pasti  mengabulkan doanya.
Ya Allah ,sunguh aku bermohon pada _Mu anugerahi aku segala bentuk kebijakan yang kuketahui ataupun tidak,dan aku berlindung kepada_Mu dari segala bentuk keburukan,baik yang aku ketahui maupun tidak.Tiada Tuhan selain Engkau,Maha Suci Engkau sesungguhnya aku termasuk di antaraorang-orang yang berbuat aniaya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar