Google+ Badge

Jumat, 02 Januari 2015

Tausiyah Habibana Idrus bin Muhammad Al Aydrus Tabligh Akbar Masjid Hidayatul Hidayah, Ndungus Sukodono, Senin 11 Agustus 2014Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…

Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa yang nggak hadir, kita sebutkan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah swt..Aamiin, Ketua Ta’mir dan segenap Ta’mir Masjid Hidayatul Hidayah mudah-mudahan kita doakan semoga selalu mendapat kemuliaan daripada Allah swt hingga terlaksananya acara yang sangat mulia ini, para Hahaib para Alim ulama, tokoh masyarakat, para Kyai dan segenap pengurus-pengurus Pondok Pesantren. 
Juga yang sama-sama kita muliakan Al Habib Hasyim Al Kaff mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah swt.
Juga yang sama-sama kita muliakan Al Habib Muhammad Al Jufri semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah swt.
Yang sama-sama kita muliakan Al Habib Abdullah Al Haddad mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah swt.
Juga yang sama-sama kita muliakan Al Habib Idrus balfaqih mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah swt.
Juga selaku pengawas Majelis Rasulullah Al Habib Hamid bin Ali Assegaff mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah swt.
Juga yang sama-sama kita muliakan Al Habib Muhammad bin Seggaff Assegaff mudah-mudahan mendapat kemuliaan daripada Allah swt.
Mudah-mudahan kita yang hadir dikesempatan yang sangat mulia ini hadirin dan hadirat pecinta-pecinta Nabi kita Muhammad saw di malam hari yang indah ini bahwasanya acara ini adalah sebagai bukti bahwasanya kita mencintai dan dicintai oleh Baginda Nabi kita Muhammad saw dan kita kelak di Surga bersama Nabi kita Muhammad saw..Aamiin 3x ya rabbal’alamiin.

Hamdan li Robbin Khosshona bi Muhammadin 2x…Alladzi anqodznaa wa iyyakum min dzulmatiljahli waddayaajiri, Alhamdulillah…Alhamdulillahilladzii hadaanaa bi ‘abdihilmukhtaari man da’aanaa ilaihi bil idzni waqod naadaanaa labbaika yaa man dallanaa wa hadaanaa…Shollalla’alaikallohu baariukalladzi bikaya musyafa’u khoshonna wahabanaa ma’a aalikalathhari ma’dinisirrikalasma fahum sufununnajati himanaa,,Allohumma sholliwasallim’ala Sayyidina Muhammadin ‘abdika wa Rosulika Nabiyyil ummiyy waalaalihi waazwajihi wadurriyatihi…kamaasholaita’ala Sayyidina Ibrohima wa’ala alihi Sayyidina Ibrohim… wabarik’ala Sayyidina Muhammadin ‘abdika wa Rosulika Nabiyyil ummiyy wa’ala alihi waazwajihi wadurriyatihi… kamabarokta’ala Sayyidina Ibrohima wa’ala alihi Sayyidina Ibrohim fil’alamina innaka hamidummajid.
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya hingga kita ditakdirkan oleh Allah swt untuk bisa menghadiri daripada majelis-majelis yang mulia ini, majelis-majelis yang tersambung sanadnya daripada Guru ke Guru daripada Orang Soleh ke Orang Soleh sampai sanadnya bersambung kepada Sayyidul Anbiyai wal Mursalin yaitu Nabi kita Muhammad saw mudah-mudahan majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah swt, dan kita yang mendampingi daripada majelis ini juga selalu diberikan keridhoan oleh Allah swt, Aamiin ya rabbal’alamiin.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah swt bahwasanya kita dijadikan oleh Allah swt menjadi manusia yang begitu mulia, dijadikan oleh Allah swt menjadi makhluk yang begitu mulia daripada malaikat, daripada ciptaan-ciptaan-Nya yang lain, yang mana Allah swt mengangkat derajat manusia begitu hebatnya, itulah Allah swt begitu sayangnya kepada manusia dan melebihi daripada kecintaan-Nya daripada manusia tersebut ialah Allah yang sangat cinta kepada Nabi kita Muhmmad saw yaitu Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita yang semuanya daripada Sayyidina Abu Bakar Assidiq, daripada Sayyidina Umar bin Khatab, daripada Sayyidina Ustman bin Affan, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah Azzahra, Sayyidina Hasan wal Husein, Sayyidina Ali Zainal Abidin semuanya mengambil daripada Madrasah daripada pelajaran yang sangat mulia yaitu Baginda Nabi kita Muhammad saw, manusia yang paling mulia, manusia yang paling indah luhur daripada akhlaqnya, budi pekertinya, tutur katanya ketika mengamalkan daripada segala amalan-amalan beliau sampai begitu cintanya kepada ummatnya beliau Rasulullah saw melihat ada ummatnya yang melakukan daripada perbuatan yang jelek pun Nabi kita begitu sayangnya kepada kita memintakan ampun kehadirat Allah swt. Dan juga Rasulullah saw bersabda daripada sabdanya :
“Jikalau saya mendapatkan kabar daripada malaikat-malaikat saya mendengar ada ummatku yang melaksanakan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas saya akan memintakan kepada Allah swt ampunan kepada ummatku yang telah melaksanakan perbuatan kemaksiatan tersebut”. Begitu indahnya Nabi kita Muhammad saw.

Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah swt, bahwasanya Majelis Rasulullah saw ini adalah majelis yang senantiasa merangkul satu sama yang lain. Menyatukan antara majelis satu dengan majelis yang lain yang tidak ada misi dunia, tidak ada misi politik, yang mana semuanya adalah ajaran-ajaran Baginda Nabi kita Muhammad saw. 
Semuanya ayo kita sama-sama untuk mengenalkan kepada mereka-mereka yang asalnya tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad saw kita kenalkan, yang mana asalnya tidak kenal dengan akhlaqnya Rasulullah kita kenalkan akhlaqnya Rasulullah, yang mana mereka asalnya tidak mengenal daripada ilmunya Rasulullah kita kenalkan daripada ilmunya Rasulullah saw. Kita lihat bagaimana bahayanya umat di zaman sekarang yang mana antar umat muslimin yang sudah dibenturkan oleh musuh-musuh Allah swt yaitu orang yahudi dan orang nasrani yang mana mereka sangat membenci khususnya kepada umat-umat Baginda Nabi kita Muhammad saw atau mereka-mereka yang mencintai Rasulullah saw maka daripada itu pesan saya di malam hari yang sangat mulia ini jangan tertipu dengan hal-hal mereka yang mengatasnamakan jihad, mereka yang mengatasnamakan akan membentuk daripada khilafah, akan membentuk daripada Negara Islam jangan dipercaya itu semuanya, semuanya itu bohong semua itu adalah tipuan yang mana ajaranya adalah jauh daripada ajaranya Baginda Nabi kita Muhammad saw.
Kita lihat bahwasanya para Wali Songo sembilan orang yang mana mereka mempunyai pengaruh yang begitu mulia, pengaruh yang begitu hebat akhlaq tutur kata yang begitu mulia, ajaran mereka adalah tutur kata yang begitu indah tidak ada anarkhis, tidak ada kekerasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada saling memfitnah tidak ada yang namanya mengadu domba itulah ajaran Baginda Nabi kita Muhammad saw yang mana semuanya daripada mereka itu mengambil daripada ilmunya Rasulullah saw.
“Semua yang indah yang kita lihat di muka bumi ini apapun yang indah yang kita lihat semuanya mengambil daripada Nabi kita Muhammad saw”.
Maka dikesempatan yang sangat mulia ini apalagi acara ini adalah acara halal bi halal yang misinya adalah mempersatukan kaum muslimin satu sama yang lain mempererat daripada tali silaturahim, lihat bagaimana hatinya Rasulullah saw.
Tidak ada unsur harta, tidak ada unsur dunia, tidak ada unsur minta dihormati Rasulullah saw bahkan setiap malamnya Nabi kita Muhammad saw bersilaturahim ke rumah teman-temanya ke rumah daripada sahabat-sahabat Rasulullah saw tidak pandang dia itu kaya, tidak pandang dia itu miskin tidak pandang dia itu hitam tidak pandang bahwasanya dia itu putih semuanya rumah mereka oleh Nabi kita Muhammad saw pernah didatangi. Lihat bagaimana manusia yang begitu perhatianya yaitu Baginda Nabi kita Muhammad saw yang mana Rasulullah saw diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlaq. 
Yang seperti disabdakan olehnya dan diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari bahkan diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali kw Rasulullah saw bersabda :
“Saya diutus oleh Allah swt untuk menyempurnakan akhlaq”.
Bahwasanya Nabi kita Muhammad saw sebagai obat jikalau kita melihat manusia yang kurang berakhlaq, manusia yang kurang beradab maka lihatlah sosok Baginda Nabi kita Muhammad saw.

Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah swt maka janganlah takut anda dengan mereka-mereka yang sedang melakukan tipu daya di media, tv-tv juga menyiarkan bahwasanya ada keanarkhisan ada ini dan itu, jangan tertipu daya yang penting kita kuatkan iman kita bagaimana kecintaan kita dengan kepada Allah swt, kuatkan kecintaan kita teradap Rasulullah saw, kuatkan kecintaan kita dengan orang-orang soleh, kuatkan kecintaan kita kepada wali-wali songo bahwa mereka-mereka yang mengenal dan menyebarkan agama Islam dengan ikhlas yaitu mereka-mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah swt dan Allah pun menyatakan didalam ayat suci Al Qur’an :
“Mereka para wali-wali Allah swt tidak memiliki rasa takut di dalam diri mereka”.
Tidak takut miskin, tidak takut mempunyai derita, tidak takut ini dan itu semuanya pasrahkan kehadirat Allah swt.

Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah swt birahmatika ya arhamarrahimiin. 
Marilah kita berdzikir dikesempatan yang sangat mulia ini sambil kita merenungkan dosa-dosa kita, dosa-dosa daripada orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, anak-anak kita mintakan ampunan kehadirat Allah swt panggil Allah swt..!! Bahkan Allah swt di dalam riwayat hadist qudsi Allah itu marah bagi suatu hamba yang tidak pernah mau berdoa kepada-Nya..فَقُوْلُوْا جَمِيْعًا
يَا الله...يَا الله... ياَ الله.. يَا الله...يَا الله... ياَ الله.. يَا الله...يَا الله... ياَ الله.. يَا الله...يَا الله... ياَ الله..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar