Google+ Badge

Jumat, 02 Januari 2015

Tausiyah/Nasehat Guru Mulia Al Habib Umar bin Hafidz pada Haul Raja Sanubari Al Habib Munzir Al Musawwa MRS Jatim Terjemah Oleh Habibana Idrus bin Muhammad Al Aydrus, Senin 15 September 2014

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur kehadirat Allah swt yang mentakdirkan kita dikesempatan yang indah ini dan memberikan kepada kita suatu keindahan daripada keindahan Nya Allah swt yang mana Allah menciptakan malam dan siang, yang mana tidak ada sesuatu yang berhak dipuji kecuali Allah, yang mana mengutus daripada kekasihNya yaitu Nabi kita Al Mukhtar yang telah dipilih oleh Allah swt Sayyidina Muhammad cahaya di atas cahaya dan rahasia daripada segala rahasia saw. Yang mana Allah swt memberikan kemuliaan bagi Nabi Muhammad saw yang mana telah disucikan oleh Allah swt kesucian dalam diri Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat Rasulullah saw yang mana mereka mempunyai budi pekerti yang begitu indah dan daripada mereka yang mengikuti jejak-jejak sahabat-sahabat dan juga para tabiin dan juga orang-orang soleh. Yang sudah Allah swt memanggil daripada kekasih Allah swt dari kekasihnya Nabi Muhammad saw Munzir bin Fuad Al Musawwa daripada saudara kita guru saya dan juga guru kita semuanya Habib Munzir bin Fuad Al Musawwa dan Allah swt mengangkat derajat beliau dan Allah swt akan mengumpulkan kita semuanya dengannya. Dan kumpulkanlah kami wahai Allah dengannya (Habib Munzir), disuatu derajat yang begitu indah dan juga surga yang begitu mulia, ama ba’du wahai kalian yang berkumpul di saat ini di malam ini untuk mengadakan daripada acara ini..Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Didalam acara yang seperti ini disitu ada daripada ruh yang terpancar di majelis yang kalian hadiri dan juga rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah swt. Yang mana kami mengajak kalian semuanya untuk mengingat daripada Tuhan kita semuanya yaitu Allah swt dan menghubungkan kalian selalu dengan Allah swt melalui daripada pintu yang paling besar yaitu Rasulullah saw dan kekuatan sanad daripada mereka pewaris-pewaris Rasulullah saw pun memperhatikan kalian semuanya. Wahai saudara-saudaraku inilah yang membedakan majelis-majelis yang lain dengan majelis kita. Dan Allah swt suatu saat dan secepat mungkin Allah swt akan membukakan kepada kalian suatu pintu yang besar kepada Rasulullah saw. Yang mana meluangkan waktunya untuk mengajarkan hal-hal yang mulia kepada jalannya Nabi Muhammad saw yang mana menghubungkan kepada Rasulullah senantiasa. Mudah-mudahan Allah swt mengangkat derajat beliau (Habib Munzir), dan juga Allah swt memberkahi ibunya, dan juga keluarganya dan juga anak-anaknya dan kalian semuanya. Bukan hanya kalian orang yang dengar dan tahupun juga termasuk. Yang mana dengan itu semuanya diperbaiki perkara yang hadir di kesempatan yang sangat mulia di acara-acaranya dengan sebaik dan sempurna dengan goidahnya Allah swt dan goidahnya Rasululah saw. Ini majelis yang mana memperbaiki umat, dan ini majelis termasuk golongan ahlusunnah wal jamaah. 
Wahai saudara-saudaraku jikalau engkau betul-betul hadir dalam majelis ini dengan niat yang baik maka Allah swt akan menjauhkan kalian dari hal-hal yang kalian tidak inginkan dan gangguan-gangguan segala kesulitan dijadikan kemudahan oleh Allah swt, yang membantu di dalam majelis ini pun diberikan kemudahan oleh Allah swt.
Yang mana sekarang banyak pemikiran manusia-manusia yang pikiranya sudah nggak karuan hadir dalam majelis pikiranya dalam kemaksiatan tapi ini majelis karena kekuatan sanadnya hingga menghubungkan diri kita kepada Nabi Muhammad saw.
Maka anda semuanya akan dimasukan dalam rahmatnya Allah swt dan inilah pondasi daripada majelis ini yang insyaallah majelis ini akan diberkahi oleh Allah swt. Maka selalu sempatkan kalian hadir di majelis ini.
Mudah-mudahan Allah swt memberikan anda kemuliaan dan membersihkan hati kalian dan usahakanlah kalian senantiasa mengikuti daripada jalanya Nabi Muhammad saw dengan hati yang bersih. Dan menjauhkan dari segala dalam hati kita atas daripada penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Dan ketika engkau menyebutkan nama ya Allah..ya Allah itu hadirkan apa yang ingin anda hadirkan doa apapun. Sebut nama Allah dengan hati kalian dengan semua diri kalian. Ya Allah kabulkan doa kami dan kuatkan daripada impian kami wahai Allah. Dan juga rahasia daripada majelis ini dengan sebabnya dengan guru-gurunya dan juga daripada guru-guru kita wahai Allah daripada keturunan Sadatina Ali Ba’alawy dan juga bagi yang mencintainya. Dan juga auliya-auliya di Indonesia (Sunan Ampel, Sunan Bonang) memperhatikan kita semuanya. Yang mereka-mereka aulia-aulia di Indonesia itu mempunyai keikhlasan yang sangat tinggi. Dan mudah-mudahan Allah swt memanjangkan umur ulama-ulama dan memanjangkan umur orang-orang soleh. Jadikan majelis ini majelis yang banyak rahmat dan inayah dari Allah swt. Dan Allah swt mengangkat derajat daripada Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawwa. Dan tambahkan kepada kami semuanya ya Allah pemberianmu yang begitu mulia. Dan ya Allah berilah keberkahan kepada mereka yang hadir disaat ini juga anak-anak beliau dan juga orang tua beliau, ibu beliau. Ya Allah berikanlah kepada mereka yang mendengarkan daripada ini semuanya supaya senantiasa melaksanakan amanat (mengajak orang dalam kebaikan) dari Allah swt. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah swt yang mempunyai kejujuran yang begitu tinggi. Dan kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang beriman yang mengamalkan daripada amalan-amalan yang soleh dan memberikan daripada nasehat-nasehat dengan kebenaran.

Al Fatihah…

Tidak ada komentar:

Posting Komentar