Google+ Badge

Sabtu, 03 Januari 2015

Tausiyah Habibana Idrus bin Muhammad Al Aydrus - Masjid At Taqwa – Surabaya - Senin 03 Februari 2014

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Yang sama – sama kita mulyakan para Habaib, para Alim Ulama, tokoh Masyarakat, para Kyai, Bapak Lurah, Ketua RT/RW, semuanya. Wabilkhusus Al Habib kakanda yang tercinta Al Habib Abdulqodir bin Muhammad bin Abdulqodir bin Idrus Al Aydrus mudah – mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Swt. Juga paman daripada istri saya Al Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf dan juga Al Habib Al Hamid bin Ali Assegaf, juga kita tidak lupakan sangat terimakasih tamu dari jauh dari Kalimantan Selatan yang menyempatkan waktunya untuk hadir dikesempatan yang sangat mulia ini Haji Imron beserta rombongan para Alim Ulama.

Hamdan li Robbin Khosshona bi Muhammadin…Alladzi anqodznaa wa iyyakum min dzulmatiljahli waddayaajiri, Alhamdulillah…Alhamdulillahilladzii hadaanaa bi ‘abdihilmukhtaari man da’aanaa ilaihi bil idzni waqod naadaanaa labbaika yaa man dallanaa wa hadaanaa…Shollalla’alaikallohu baariukalladzi bikaya musyafa’u khoshonna wahabanaa ma’a aalikalathhari ma’dinisirrikalasma fahum sufununnajati himanaa,,Allohumma sholliwasallim’ala Sayyidina Muhammadin ‘abdika wa Rosulika Nabiyyil ummiyy waalaalihi waazwajihi wadurriyatihi…kamaasholaita’ala Sayyidina Ibrohima wa’ala alihi Sayyidina Ibrohim…wabarik’ala Sayyidina Muhammadin ‘abdika wa Rosulika Nabiyyil ummiyy wa’ala alihi waazwajihi wadurriyatihi… kamabarokta’ala Sayyidina Ibrohima wa’ala alihi Sayyidina Ibrohim fil’alamina innaka hamidummajid.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan saya dan anda dikesempatan yang paling agung ini untuk mendapat rahmat, mendapat karunia, ganjaran dari Allah Swt. Betapa indahnya Allah yang mengumpulkan kita, yang mana asal dari kita pendosa, keluar dari majelis ini menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah.
Hadirin dan hadirat, yang dimuliakan oleh Allah betapa agungnya Allah, betapa indahnya Allah, betapa mulianya Allah, yang menggiring anda hingga anda dan saya hadir dikesempatan yang sangat mulia ini, maka dari itu jangan sekali – kali kita untuk menjauh daripada Allah, karena Allah selalu dekat kepada kita semuanya.
Ketahuilah keagungan dan kemuliaan Allah Swt, dengan rahmatnya, dengan inayahnya mentakdirkan saya dan anda hingga hadir dikempatan yang sangat mulia ini syukuri daripada kenikmatan yang agung ini Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillah mudah - mudahan dengan kita hadirnya dikempatan yang sangat mulia ini Allah Swt tidak melepas didalam hati kita rasa cinta kepada-Nya, dan khususnya lagi mudah – mudahan dengan berkahnya kita hadir dikempatan yang sangat mulia ini Allah Swt tidak mencabut rasa cinta kita terhadap manusia yang paling sempurna, manusia yang paling agung, manusia yangt paling indah budi pekertinya, yaitu Sayyidina Muhammad..!!! Sayyidina Muhammad… Sayyidina Muhammad…manusia yang begitu perduli terhadap anda dan saya, manusia yang mana ketika diturunkan firman Allah didalam surat “wadduha walasawfayu’tikafatardho”
Yang artinya “wahai Muhammad apa yang engkau minta apapun itu bentuknya asal engkau ridha pasti akan Aku berikan” kata Allah Swt. Betapa cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad, tetapi apa yag diminta oleh Baginda Nabi Muhammad terhadap Allah, lihat permintaan Nabi Muhammad hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kita mudah – mudahan dengan doa dan permintaan Nabi Muhammad seperti ini akan menambahkan rasa sayang kita, rasa rindu kita, rasa cinta kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad…!!!
Shollu’alannabi Muhammad…..
Berdoa dan mengangkat tanganya kehadirat Allah, tangan yang begitu suci, tangan yang begitu luhur, yang mana tangan kedua telapak tangan Beliau hingga sampai ke Sidratul Muntaha….
“Dana fatajalla….!!!” mengucapkan dan berdoa dan meminta kepada Allah, yaa Rabb…”Wahai Allah sungguh saya tidak rela, sungguh saya tidak ridha, jikalau ada satu dari umatku masuk ke neraka-Mu wahai Allah…”
Lihat betapa sayangnya Nabi Muhammad Saw kepada kita…


Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Swt, maka dari itu kenalilah kita selalu untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena dengan rasa syukur kita terhadap Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita idamkan pasti akan diberikan dan dilebihkan oleh Allah Swt. Ini janji Rabbulalamin, ini janji Allah, inilah janji kepada zat yang tidak pernah ingkar dengan janjinya yaitu Allah yang dalam firman-Nya “ Lainsyakartum laajidannakum”. Wahai engkau manusia – manusia jikalau engkau senantiasa bersyukur kepada-Ku, apa jawaban Allah “Laajidannakum” Niscaya Aku akan berikan kepada engkau lebih dari yang engkau minta kepada Aku kata Allah. Tetapi jangan sekali – kali kata Allah Swt untuk engkau berkufur, ingkar daripada yang sudah engkau janjikan kepada Allah “wala inkafartum”, Jikalau ingkar terhadap apa yang sudah engkau janjikan kepada Allah kufur daripada nikmat Allah, “inna adabilasyadid, sesungguhnya azabku lebih pedih daripada azab – azab yang lain”. Azab Allah Swt Naudzubillahimindzalik.

Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Swt, jadi begitu enaknya, begitu asyiknya mereka yang merasakan kedekatan dirinya kepada Allah, dan alangkah mulianya mereka yang selalu komunikasi dan mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. Dan sesuatu yang paling agung adalah perintah Allah yaitu Sholat, yang mana arti Sholat tersebut adalah “Shilah’’ adalah hubungan seorang makhluk, seorang hamba kepada Allah. Jangan sekali – kali engkau remehkan daripada hubungan tersebut, karena hubungan tersebut akan membahagiakan kehidupanmu, akan melangkahkan kemudahan langkahmu ke dalam surganya Allah Swt.
Diceritakan didalam Kitab Siratunnabawi atau diceritakan didalam Kitab Syahul ‘Ainiyah yang terjadi didalam salah satu cucu Rasulullah Saw yang mengalir didalam dirinya darah Nabi kita Muhammad Saw yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin.
Petik daripada cerita ini, salah satu ‘Itibar yang begitu besar sehingga anda akan merasakan daripada enak dan asyiknya ketika anda beribadah kepada Allah Swt.
Ketika terjadi didalam peristiwa yang dialami oleh beliau yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin daripada cucu Rasulullah, daripada anak daripada Sayyidina Husein.
Husein terlahir daripada rahim Sayyidatina Fatimah yang dikawin daripada sepupu Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengeluarkan daripada dzuriyat – dzuriyat, keturunan – keturunan yang indah, keturunan – keturunan yang luhur, yang pertama Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang mana beliau ketika merasakan dan tengah asyiknya ketika beliau berkomunikasi dengan Allah setiap malamnya beliau melewatkan malamnya dengan 1000 rakaat dengan Allah Swt. Melewatkan malamnya tidak dengan hal – hal yang tidak diridhai oleh Allah Swt. Melewatkan malamnya hanya berhubungan dengan Allah Swt. Melewatkan malamnya 1000 rakaat. Hadirin dan hadirat bayangkan 1000 rakaat yang dilakukan oleh beliau untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Swt.
Bahkan dikesempatan yang lain tidak hanya cukup dengan itu, setelah melakukan daripada hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu romantis kepada Allah swt, melakukan dan bersujud kehadirat Allah Swt.
Paling dekatnya manusia ketika dengan Allah Swt, dia dalam keadaan sujud kehadirat Allah Swt.

Hadirin dan hadirat jikalau seseorang sudah merasakan bagaimana asyiknya dan enaknya sujud kehadirat Allah Swt, maka apapun peristiwa yang anda dapatkan, ujian yang anda dapatkan tidak akan bisa anda rasakan sedikitpun karena merasakan daripada enaknya sujud kehadirat Allah Swt. Maka dari itu Nabi Muhammad Saw mengatakan “Paling dekatnya seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta yaitu ketika dia dalam keadaan sujud kehadirat Allah Swt”.
Maka dari malam inilah perbanyakan sujud anda kita semuanya kepada Allah Swt, apa yang anda minta, apa yang anda idam – idamkan, apa yang anda angan – angankan, jikalau anda ada didalam keadaan sujud niscaya Allah Swt mendengar daripada permintaan anda, apapun yang anda mau pasti akan diijabah oleh Allah Swt. Dialah Allah…Dialah Allah… Resapi daripada kalimat Allah Swt ini, Dialah Allah yang mana tidak rela jikalau ada umatnya Nabi Muhammad Saw melakukan hal dosa yang besar langsung diampuni oleh Allah.
Bahkan sering saya katakan Nabi Muhammad Saw itu jikalau melihat seorang umatnya melakukan daripada perbuatan - perbuatan yang jelek, yang tidak layak,   Nabi Muhammad sujud kehadirat Allah seraya meminta ampun “Kalau seandainya saya menemukan daripada amalan daripada umatku yang jelek, yang buruk aku mintakan ampun kehadirat Allah Swt”.
Maka dari malam ini cobalah sedikit demi sedikit rasakan daripada lezatnya, asyiknya kenikmatan bersujud menjaga hubungan kehadirat Allah Swt.
Beliau Ali Zainal Abidin daripada cucu Rasulullah Saw, ketika merasakan daripada enaknya sujud kehadirat Allah, ketika merasakan daripada nikmatnya rukuk kepada Allah, ketika merasakan daripada nikmatnya I’tidal kehadirat Allah, yang mana merasakan daripada lezatnya duduk diantara dua sujud, ketika rumahnya dihabiskan dengan api sekelilingnya sampai habis rata, beliau tidak merasakan sedikitpun dari pada panasnya api dunia, sehingga rumah disekelilingnya bahkan rumah beliau terbakar habis. Orang – orang disekelilingnya bahkan murid – murid beliau, murid daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, daripada cucu Rasulullah terdapat didalam dirinya darah Nabi kita Muhammad Saw heran dan bertanya kepada beliau “Wahai cucu Rasulullah apakah engkau tidak merasakan daripada panasnya api yang mana membakar habis rumahmu tersebut”. Lihat, rumahnya habis dilalap dengan api yang begitu besar tapi beliau tidak merasa bimbang, tidak merasa bingung bahkan terjauh daripada itu semuanya, beliau merasakan daripada lezatnya bersujud kehadirat Allah Swt. Lihat apa jawaban beliau kepada murid – muridnya. Lihat apa jawaban beliau kepada orang – orang disekitarnya “Sesungguhnya memang tadi ketika saya menikmati daripada lezatnya sujud, bahkan tidak terasa didalam diriku panasnya api didunia ini, karena ketika aku sujud kehadirat Allah aku bayangkan betapa panasnya api neraka Allah Swt.

Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Swt, bahkan didalam doa iftitah sering kita mengutarakan, sering kita mengatakan “innasholati, wanusuki, wamahyaya, wamamati” buat siapa kita hidup, buat siapa kita mati, buat siapa untuk kita ibadah… hanyalah Allah Swt..!! Hanyalah kepada-Nya kita untuk bersujud dan semuanya, hanyalah Allah..nikmat daripada lezatnya sujud kehadirat Allah Swt, dari malam ini dari esok hari jaga sholat kalian, saya dan anda untuk menginstropeksi dikesempatan yang sangat mulia ini kita jaga khususnya jangan tinggalkan sholat untuk berjamaah. Kalau memang tidak bisa sholat di masjid cobalah untuk berusaha sholat didalam rumah dengan istrinya, dengan anaknya untuk sholat berjamaah. Bahkan ini janji Nabi Muhammad Saw “Barang siapa seseorang yang merutini, mendawamkan daripada sholat berjamaah niscaya kehidupanya akan menjadi baik”. Pasti itu, ini janjinya Nabi Muhammad Saw, bukan janji pejabat, bukan janji ini dan itu, janjinya siapa..janjinya Nabi Muhammad..!!
Orang yang menjaga, merutinkan dan mendawamkan daripada sholat berjamaah dengan di masjid atau di rumahnya, maka janji Rasulullah “Niscaya kehidupanya akan menjadi baik”. Anaknya menjadi baik, keturunanya menjadi baik, istrinya menjadi baik, semuanya orang disekelilingnya menjadi baik, pekerjaanya menjadi baik, rezekinya menjadi baik dan halal karena kenapa..? menjaga daripada sholat, hubungan kehadirat Allah Swt…!! Dan dia ketika mendekat daripada waktu ajalnya dia akan merasakan kematian yang baik, dan dia akan mati dalam keadaan khusnul khotimah… amin ya rabbal alamin. Maka jadi daripada itu semuanya, bahkan sahabat – sahabat Rasul Saw merasakan bagaimana indahnya ketika dia sholat berjamaah. Jikalau ada dari salah satu sahabat yang tidak sholat berjamaah rombongan keluar dari masjid Nabawi datang menghampiri kepada jamaah tersebut yang tidak sholat berjamaah tadi mengatakan “Wahai fulan bukanlah musibah jikalau engkau ditinggal orang disekelilingmu, engkau ditinggal istrimu, ditinggal anakmu, ditinggal hartamu itu bukan musibah, bahkan musibah yang sepele, musibah yang tidak ada artinya, tetapi suatu musibah yang paling besar, musibah yang paling dahsyat jakalau engkau mengharamkan daripada pahala – pahala Allah Swt. Tidak panjang lebar marilah dikesempatan yang sangat mulia ini kita tundukkan hati kita, kita tundukkan kepala kita, sambil engkau angkat tanganmu kehadirat Allah Swt, rasakan bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Mari rasakan nikmatnya Allah, rasakan daripada dekatnya Allah. Tundukkan hatimu, tundukkan wajahmu, angkat tanganmu kehadirat Allah, sambil kita mengatakan daripada kalimat Ya Allah..Ya Allah bersama – sama. Ingat dosamu, ingat dosa kepada orang tuamu, dosa kepada tetanggamu semuanya apa yang engkau lakukan dimasa hidupmu dan dikesempatan yang sangat mulia ini Allah karim…!! Allah itu dermawan..pemurah Allah..!! Kalau Allah Swt memberikan sesuatu tidak melihat status orang itu, entah dulunya dia pembunuh, entah dulunya dia penzina, entah dulunya dia peminum minuman keras, jikalau dia merasakan daripada lezatnya berdoa dengan Allah, niscaya Allah akan mengampuni daripada dosa – dosa mereka. Mari kita teriak dengan bersama – sama, kita utarakan kalimat Ya Allah jangan segan – segan engkau untuk mengeraskan suaramu, untuk mengutaraka kalimat daripada kalimat Ya Allah…
فَقُوْلُوْا جَمِيْعًا
يَا الله …يَا الله …يَا الله …يَا الله …يَا الله … يَا الله ...يَا الله... ياَ الله..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar